Hvem er Livsforandring?

Livsforandrings har 20 års pædagogisk erfaring med udsatte og kriminalitetstruede unge.

Vi tilbyder således en unik ekspertise inden for relationsarbejde, som muliggør at forandringer forankres i den enkeltes liv.

Livsforandring blev etableret med ønsket om, at skabe en bedre tilværelse og fremtid for udsatte- og kriminalitetstruede unge i Danmark. Vi arbejder ud fra en nærværende, dynamisk og mentalliserende tilgang, som de unge kan relatere til. Vores mål er ikke blot at skabe en positiv udvikling hos den enkelte unge, men i ligeså høj grad, at sikre en forankret og vedvarende udvikling.

Ved at danne virkningsfulde og trygge pædagogiske rammer, hvor motivationen til forandring har mulighed for at bryde frem, kan der skabes en bedre tilværelse for den unge. For at dette kan lykkedes, er det altafgørende, at den unge føler sig set og hørt i hele processen.

Vi møder de respektive unge med afsæt i, at ethvert ungt menneske er et særligt og unikt individ med sin egen historie, særegne ressourcer, behov og også (komplekse) problemstillinger. Vi tager afsæt i, at menneskets udvikling er en kompliceret og dynamisk læringsproces, som aldrig afsluttes.

Vi arbejder udfra følgende menneske- og udviklings syn:

Livsforandrings indsatsområder

Afkriminalisering, praktikmuligheder, fokus på skole og arbejde.

Til rådighed 24 i timer i døgnet, intensivt samtaleforløb, afrusningsprojekter.

Mulighed for akutbehov for pædagogisk samvær, til rådighed 24 timer i døgnet.

Fokus på tanker, følelser og det at være indlevende, reflekterende og guidende.

Støtte til udvikling af konkrete færdigheder, såsom indkøb, oprydning, nem-id, SKAT m.m.

Træning med en pædagogisk uddannet mentor, samt jævnaldrende i fokus.

Pædagogisk relationsorienteret tilgang til forandring.

Fokus på følelser, adfærd, selvopfattelse og det, at kunne indgå i sunde relationer.

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om Livsforandring?

Vi står klar til at hjælpe dig, så kontakt os endelig på telefon 27 11 19 19 eller send os en besked via kontaktformularen herunder.