Livsforandrings pædagogiske tilgang

En dynamisk og mentaliserende tilgang

Det er essentielt og betydningsbærende, at kunne stå inde for udførelsen af den pædagogiske arbejdsindsats. Den dynamiske og mentaliserende tilgang er således med til at skabe rammerne, for et autentisk og professionelt relationsarbejde.

Mentale tilstande er følelser, tanker, behov og mål. Evnen til at mentalisere har stor indflydelse på individets evne til at regulere følelser, adfærd, selvopfattelse og det at kunne indgå i sunde relationer.  Mentalisering er at have fokus på egne og andres mentale tilstande, og i særdeleshed i forhold til forståelsen af adfærd og adfærdsmønstre. På baggrund af dette, er den mentaliserende tilgang en af grundstenene i Livsforandrings tilgang for, at sikre en positiv udvikling.

Livsforandrings relationsorienterede tilgang til forandring, skabes gennem vores evner til at bevare et nysgerrigt og analytisk fokus på egne såvel, som den unges tanker og følelser – herunder at være indlevende, reflekterende og guidende. Vi arbejder altid ud fra en helhedsorienteret ressourcetilgang, hvor den unges personlighed, kompetencer, kvalifikationer og potentiale anses, som grundlag og udgangspunkt for en positiv udvikling hos den unge. Dette er desuden med til, at muliggøre påvirkningen af den unges holdninger, normer og værdier.

Vores pædagogiske tilgang er i høj grad baseret på Empowerment

Livsforandrings pædagogiske tilgang er inspireret af Empowerment, som tager udgangspunkt i den unges behov. Sociolog Richard Lee Stevens, giver et meget godt billede af hvordan brugen af Empowerment kan have en positiv effekt i det sociale arbejde. Han understreger ligeledes vigtigheden af det menneskesyn der skabes, hvor det er den enkelte unges historie der udgør grundlaget for løsningen, af de problemer personen kæmper med. Tilgangen er baseret på, at alle individer besidder resurser, erfaringer og kompetencer i en sådan grad, at disse kan anvendes til at løse de udfordringer/problemer som opstår gennem deres liv. Empowerment handler således om at styrke den unge som individ. Der lægges desuden vægt på, at de problemer den unge slås med løses i et tempo, der passer til den enkeltes behov.

Hos Livsforandring arbejder vi målrettet med, at den unge får skabt nye positive erfaringer og derved tilegner sig en mere nuanceret forståelse af sig selv. Herudover lægger vi vægt på, at styrke den unge til fremadrettet selv, at kunne løse de potentielle udfordringer og problemer som opstår gennem livet. Ved hjælp af vores socialpædagogiske støtte og kontinuerlige læringsprocesser, støtter vi de unge, så de lærer at mestre livet på egen hånd i trygge udviklingsrammer.

Inddragelse af de unge

Vores erfaring viser, at skal vi opnå udviklingsresultater, som er vedvarende og bliver forankret i den enkelte unges liv – så kræver det at vi arbejder udfra en helhedsorienteret tilgang og med inddragelse af den enkelte unge.

Hos Livsforandring inddrager vi de unge så meget som muligt, når det kommer til beslutninger, som vedrører dem. Gennem denne medinddragelse skal de lære, at tage ansvar for deres eget liv og egne beslutninger og på den måde opnå en større selvstændighed og ansvarlighed.